III Filar
Od 2012 roku dodatkowy sposób oszczędzania na emeryturę w ramach 3 filaru - IKZE


Od Nowego Roku 2012 obok IKE istnieje dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę IKZE z możliwością odpisania wpłat od podatku. ikze trzeci filar


Powszechny system emerytalny nie jest w stanie zagwarantować nam wysokiej emerytury, która pozwoli na godne życie, dlatego każdy samodzielnie powinien odkładać nawet niewielkie kwoty na jesień życia.

Rząd stara się nakłonić jak największą liczbę osób do indywidualnego oszczędzania, dlatego od nowego roku 2012 proponuje dodatkową dobrowolną formę odkładania pieniędzy na emeryturę IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Więcej o dodatkowych formach oszczędzania na portalu emerytalnym godna-emerytura.pl

IKE czy IKZE?

Różnice pomiędzy IKE a IKZE są niewielkie, jednak dotyczą głównie opodatkowania. W nowym IKZE oszczędzający może odliczyć wpłaty na konto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłata z IKZE będzie podlegała opodatkowaniu PIT po zakończeniu okresu oszczędzania. Nie unikniemy podatku również przy zwrocie środków zgromadzonych na IKZE, a także przy wypłacie środków zgromadzonych na koncie na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego.

W przypadku IKE wpłaca się pieniądze już po opodatkowaniu, natomiast wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego jest zwolniona w podatku dochodowego, tzw. podatku Belki.

IKZE może założyć każda osoba, która ukończyła 16. rok życia, nie jest możliwe prowadzenie konta wraz z inna osobą, np. współmałżonkiem.

Limit wpłat na IKZE

Tak jak przy IKE tak i IKZE posiada limit wpłat. W IKE jest on ustalany kwotowo na dany rok, natomiast w przypadku IKZE jest on uzależniony od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni.

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego nie mogą rocznie przekroczyć równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, czyli 30 – krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni.

Gdzie założyć IKZE?

IKZE można założyć w:

  • funduszu inwestycyjnym,

  • domu maklerskim i banku prowadzącym działalność maklerską,

  • banku,

  • zakładzie ubezpieczeń na życie,

  • dobrowolnym funduszu emerytalnym utworzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.


Tak jak w przypadku IKE możliwe jest wycofanie części zgromadzonych środków na koncie, konieczne jest jednak zapłacenie podatku.

Czytaj też:

Indywidualne Konto Emerytalne >>