III Filar
Polskie realia trzeciego filaru


W Polsce upodobanie do inwestowania środków na emeryturę jest bardzo słabo zakorzeniona. Niewiele osób wie, że powstały w ramach reformy emerytalnej tzw. 3 filar jest elementem "układanki" - razem z I filarem i II filarem - które razem tworzą zabezpieczenie naszej przyszłości. III filar jest nieobowiązkowy.  Obecnie tylko niewielka część Polaków inwestuje dodatkowe środki na swoją przyszłą emeryturę.

Niemniej jednak żyjemy coraz dłużej i z roku na rok perspektywy wysokości wypłat emerytur dla przyszłych emerytów są coraz niższe. Co więcej w niedalekiej przyszłości wiek emerytalny w Polsce może zostać wydłużony tak jak w Niemczech, gdzie już od 2012 roku wiek emerytalny zarówno kobiet jak i mężczyzn będzie wynosił 67 lat.

Osoby, które będą posiadać trzeci filar będą w komfortowej sytuacji, ponieważ oprócz zgromadzonych znacznych środków na indywidualnych kontach - do których ani ZUS, ani Państwo nie ma i nie będzie mieć dostępu - same podejmą decyzję (nie ZUS!), kiedy zakończą swoją aktywność zawodową. Wiele osób, które nie będą posiadać np. w 2050 roku swojego iii filaru będą takim "szczęściarzom" zazdrościć.

Prawda jest taka, że tylko od nas zależy czy i kiedy zadbamy o swoją przyszłość.

Trzeci filar w Polsce jeszcze raczkuje

Świadomość faktu, że jeżeli poprzestaniemy tylko na I filarze i II filarze, to będziemy na emeryturze mieli do dyspozycji nawet i mniej niż 30% ostatniej naszej pensji, nie dociera jeszcze do polskiego społeczeństwa. Złudne przekonanie, że "jakoś to będzie", a Państwo mnie nie opuści sprawia, że przekładamy tę ważną decyzję na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Należy pamiętać o jednej rzeczy - im później zaczniemy odkładać na swoją emeryturę, tym mniej zgromadzimy środków, bądź więcej będziemy musieli odkładać, aby osiągnąć wyznaczony sobie poziom.

Dowiedz się więcej o IKE i IKZE !


Zobaczmy to na przykładach

Przykład 1
Pan Adam ma 20 lat, właśnie dostał pierwszą pracę i postanowić od razu otworzyć program w ramach trzeciego filaru, na który zamierza przeznaczać 200 zł miesięcznie.

Przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat, pan Adam zgromadzi kapitał w wysokości 1.818.830zł (założenie: 10% stopa zwrotu w skali roku). Z tej kwoty co miesiąc będzie generowany dochód (nasz 3 filar) w wysokości 9.094,15 zł !

Przykład 2 (gdy znacznie skrócimy okres inwestowania)

Pani Ewa otwiera w wieku 35 lat program inwestycyjny, decyduje się wpłacać również kwotę 200 zł co miesiąc.

Ponieważ wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, Pani ewa przejdzie na emeryturę za 25 lat. Przez ten okres zgromadzi ... 248.818 zł, które zapewni jest środki w wysokości ... 1.244,09 zł !

Różnica - zobaczmy jej skalę! - wynika z faktu, że Pani Ewa będzie inwestować środki przez jedynie 25 lat, podczas gdy Pan Adam - przez 40 lat!

Pani Ewa, jeżeli chciałaby dysponować kwotą 9.094,15 zł musiałaby inwestować przez 25 lat kwotę 1.461,98 zł ! Jeżeli zarabia 2. 500 zł netto, nie będzie sobie mogła na to pozwolić z bardzo prostej przyczyny - nie wystarczyłoby jej środków na codzienne wydatki - jedzenie, czynsz, media, samochód, lekarz itp.

Powyższe przykłady obrazują skalę problemu, przed którym staną już niedługo Polacy. Być może staną się motywacją do inwestycji w swoją emeryturę.

Trzeci filar to odległa przyszłość dla Polaków...

W dzisiejszych czasach ludzie nastawieni są na byt obecny, skupiają się na tym, co bliskie i namacalne. Dla większości Polaków określenia takie jak moja przyszła emerytura, trzeci filar - to coś tak odległego, że na razie nas nie dotyczy.

Pogoń za pracą, obowiązki związane z wychowywaniem dzieci, zaciągnięte kredyty - wszystko to sprawia, że wmawiamy sobie, że mamy dość trosk, aby myśleć jeszcze o tym, co będzie za 10 lat. III filar? - nie myślę o tym. Jest to niestety typowa nasza cecha. Powiedzenie "mądry Polak po szkodzie" jak najbardziej jest tutaj wskazane do przytoczenia.

Niewiele osób wie, że o ile dzisiaj na jednego emeryta "składają się" 4 osoby pracujące, to już w 2035 roku ilość tych osób zmaleje do DWÓCH. Więcej osób powinno pamiętać, że jak wchodziła w życie reforma emerytalna, szacunki mówiły, że po przejściu na emeryturę będziemy mieli do dyspozycji około 60% ostatniego wynagrodzenia.

Do dzisiaj odsetek ten zmalał już do 30 - 40%. W dobie powszechnego samozatrudnienia, które gwarantuje nam najniższą emeryturę z ZUS (marzec 2009: 636 zł), każdy powinien zadać sobie pytanie: "Z czego będę żył na emeryturze, jak będzie wyglądała moja emerytura?"

Jedna rzecz jest pewna i nie podlega dyskusji - im wcześniej zaczniesz odkładać na3 filar, tym większe środki będą do Twojej dyspozycji po zakończeniu aktywności zawodowej.

Emerytura powinna być czasem godnego wypoczynku po wielu latach ciężkiej pracy. Już dziś możesz, a nawet powinieneś zdecydować, czy chcesz zdać się tylko na ZUS czy podejmując decyzję o inwestowaniu długoterminowym zapewnić sobie na emeryturze nawet 7.000 zł miesięcznie.