IKE

Odkładaj na emeryturę na Swoim Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Zobacz gdzie założyć IKE?

III filar emerytalny

3 filar to Twoje indywidualne i dobrowolne oszczędności na emeryturę. Sprawdź jakie IKE wybrać?

Jaka emerytura?

Od inwestycji w trzecim filarze zależy wysokość Twojej emerytury. Porównaj różne formy III filaru!

3 filar - formy oszczędzania

Możliwe formy oszczędności w III filarze:

indywidualne konta emerytalne (IKE)

indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

pracownicze programy emerytalne (PPE)

ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

fundusze inwestycyjne (TFI)

lokaty bankowe

długoterminowe inwestycje

  • Wspólnym elementem całego systemu jest funkcjonowanie na zasadzie zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość emerytury zależy od wielkości środków przekazanych na ten cel przez przyszłego świadczeniobiorcę.


Emerytura z trzeciego filaru

Zastanawiasz się nad przystąpieniem do III filaru. Zobacz jak funkcjonuje 3 filar w Polsce. Przeczytaj też najczęściej zadawane pytania. Porównaj zalety IKE i innych form III filaru.

IKE, czyli indywidualne konta emerytalne są indywidualną sposobem oszczędzania na emeryturę.

Zbiorową formą gromadzenia oszczędności na emeryturę są PPE.

Pracownicze programy emerytalne tworzone są przez pracodawców dla zatrudnianych przez nich pracowników.

Zobacz kto może zostać uczestnikiem PPE.

Fundusze inwestycyjne i kapitałowe

Zastanawiasz się w jaki fundusz zainwestować, aby zgromadzić środki na emeryturę. Sprawdź jak działają fundusze kapitałowe i inwestycyjne.

Zobacz porównanie funduszy oraz cechy inwestycji długoterminowych.

Najważniejsze cechy trzeciego filaru:

  • dodatkowy sposób odkładania na emeryturę,
  • dobrowolny filar emerytalny (1 z 3),
  • kapitałowy, co oznacza, że w trzecim filarze gromadzimy dodatkowy kapitał na emeryturę,
  • zarządzany przez prywatne podmioty.